Blog – Systemisch Trainen

Blog – Systemisch Trainen

Erbij horen, balans in geven & nemen en de ordening

Al zoekende naar dat ‘iets’, kwam ik in aanraking met het Bert Hellinger Instituut. Ik maakte daar kennis met Judith Hemming, die als gastdocente een tweedaagse verzorgde. Judith leerde de groep de drie zogenaamde ‘basisprincipes’ van systemisch werken aan; erbij horen, balans in geven & nemen en de ordening.

In een van haar oefeningen vroeg zij de aanwezige cursisten in een kring te gaan staan, op leeftijd. De oudste aan haar linkerhand en de jongste aan haar rechterhand. Ze gaf aan dat wij representanten waren van een bedrijf dat moest bezuinigen. Eerst liep zij de kring door en vroeg aan een ieder de leeftijd. Op de grens van dertig, veertig en vijftig jaar maakte ze wat ruimte tussen de mensen die er stonden.

Hierna vertelde zij dat de directie van het bedrijf besloten had om alle mensen boven de vijftig te ontslaan. De groep cursisten boven de vijftig werd gevraagd een stap naar achteren te zetten. Hierdoor kwam er een leegte op de plek waar zij eerder stonden. Het voelde als een gemis en toen Judith voor dit gemis woorden vroeg, hoorden we: ‘wijsheid, rust, weten, kennis, solide’. Deze waarden vallen weg als deze groep ontslag zou krijgen. Judith gaf aan: “Zij hebben dus een belangrijke plek in het geheel”.

Hierna vroeg ze de groep jonge mensen onder de dertig jaar een stap naar achteren te zetten. Woorden als ‘fris, jeugdigheid, energie, creativiteit, enthousiasme’ klonken, toen we aangaven wat er wegviel als deze groep ontslag zou krijgen. Ook zij mochten weer een stap naar voren zetten en ‘hoorden er weer bij’.

Hierna stapte de middengroep, tussen de dertig en vijftig jaar, naar achteren. Dit werd ervaren alsof ‘de basis, continuïteit, de kennis, bedachtzaamheid’ als pilaren onder een bouwwerk wegvielen. Ook deze groep mocht weer een stap naar voren zetten en ‘hoorde er weer bij’ .

Zo maakte ik kennis met de drie basisprincipes en een aantal dynamieken. Ik leerde aspecten te zien, te horen en te voelen, die er steeds waren, maar nooit gezien, gehoord of gevoeld werden. Nu kreeg ik er woorden voor: ‘het geheel’, ‘datgene wat zich aandient’, ‘ieder heeft een plek’, de ‘ordening’ en ‘een ieder verlangt naar een balans in geven en nemen’. En dit is kenmerken voor Systemisch Trainen.

Meer leren over Systemisch Trainen?

Ben jij een trainer of trainingsacteur,  die al jaren zich met passie inzet voor leren en ontwikkelen middels het geven van trainingen? Wellicht geef je training met betrekking tot verschillende thema’s of heb je je gespecialiseerd in één of een paar thema’s in het bijzonder? Dan weet je dat het kenmerk van trainingen en het vak als trainer is, dat we altijd in een relatief korte tijd proberen het optimale resultaat te bereiken, dat mogelijk is in een dag, twee dagen en  incidenteel nog wel eens wat meer dagen.

Dit vraagt dan focus op het gewenste resultaat. Is dat:

  • * Het bereiken van bewustwording bij de deelnemers en uitbreiden van kennis?
  • * Het werken aan persoonlijk inzicht van de deelnemers en de toepassing van dit inzicht en bijbehorende kennis in de praktijk?
  • * Het zoeken naar een weg om als trainer, in het leren, een blijvend leren te bewerkstelligen bij de deelnemer?

Zijn dit resultaten die jij wilt neerzetten in je training? Dan is de Systemisch Werken zeker iets voor je want dit is een wijze van trainen die aan deze resultaten een essentiële bijdrage levert.

Je hebt misschien wel eens gehoord van systemisch werken d.m.v. familie- of organisatie opstellingen? Wellicht sprak het je aan of heb je het ervaren? In de opleiding Systemisch Trainen is het gedachtegoed van systemisch werken vertaald in een werkwijze en didactisch model waar je mee kunt trainen. Je werkt met de essentie van iedere persoonlijke- en organisatie leervraag en traint op een diepgaande verandering. Dit omdat je traint van binnen naar buiten waarbij de systemische lagen geraakt worden en leren effectiever wordt. In de opleiding Systemisch Trainen in organisaties leer je te trainen op basis van deze systemische principes en dynamieken. Daarbij train je altijd vanuit het geheel en in de te onderscheiden delen.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.