Executive coaching

Hoe blijf je als  leider aan de top van het bedrijf zelf gefocust, geïnspireerd en in balans ? Hoe kun je aan de top voldoende reflecteren, herijken en sparren?

 

Als leiderschapscoach en executive coach, coachen wij de ondernemer, bestuurder, directeur, manager en andere leidinggevenden (ook in teamverband).

Wij nemen in executive coaching de organisatie, de bedrijfsprocessen, de bedrijfsvoering en jou als leider aan de top als vertrekpunt. We zijn je professionele gesprekspartner, om te spiegelen, reflecteren, herijken, nieuwe inspiratie op te doen en kennis te vergroten.

Een moment waarop jij, die in het bedrijf de ander altijd ondersteunt, inspireert en begeleidt zelf tijd neemt en aandacht vraagt, om met een professionele gesprekspartner, nieuwe energie op te doen. De executive coach is vakkundig en ervaren in ondernemerschap en bedrijfsvoering.

Je kunt je perspectief verbreden en verdiepen, je weer focussen en je volgende stappen in jouw bedrijfsvoering vakkundig en professioneel leiden.

Middels executive coaching willen wij jou als ondernemer, bestuurder, directeur of topmanager helpen bij jouw vraagstukken. Wij stellen vragen en houden je spiegels voor en helpen je blik en perspectief te verruimen. We helpen je in leiderschap invulling te geven aan het in vullen van jouw leiderschap, met bijeen brengen van het organisatie perspectief èn het persoonlijk perspectief.

Leiderschap

Leiderschap

Leg hier jouw vraag of vraagstuk vrijblijvend aan ons voor!