Organisatie Ontwikkeling

Organisatie Ontwikkeling gaat om het integraal van organisaties én hun professionals.

  • Cultuur Ontwikkeling

    Geschreven en ongeschreven gedragsnormen in jouw organisatie.

Organisatie Ontwikkeling

Passerel is een organisatie die gericht is op integrale ontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij begeleiden, ondersteunen en adviseren bij organisatieontwikkeling en vertalen strategische beleid zichtbaar naar houding, gedrag en handelen van de professionals van je organisatie. Cyclisch, integraal en in onderlinge samenhang leren werken staan centraal. Onze kernwaarden hierbij zijn verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Wij geloven in ontwikkelen en cyclisch en integraal leren, met voortdurende aandacht voor de samenhang tussen organisatie ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van professionals. Dit vergroot draagkracht, intrinsieke motivatie en taakvolwassenheid binnen een organisatie. Wij werken daarbij vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken zoals gedragswetenschappen, (organisatie)psychologie, sociologie, onderwijskunde en theater wetenschap. Passerel werkt vooral voor de zorg, het onderwijs en gemeentelijke overheden.

Vragen of doorpraten kan altijd. Bel Lia Genee op 06-222 489 84.