Overheden

Expertise in
Overheden

Al enige tijd lijkt de positie van ambtenaar onder druk te staan. De verbindende schakel tussen politiek en burger wordt niet meer herkend. De burger heeft vooral te maken met een gevoel van onmacht in het overgeleverd zijn door met name papieren ambtenarij.
Hoe zorg ik er in onze gemeente weer voor dat wij er voor de burgers zijn en niet de burgers voor ons? (gemeentesecretaris)

  • Cultuur Ontwikkeling

    Ontwikkeling van de organisatiecultuur.

  • Professionele Weerbaarheid

    Inzicht in en vergroten van je professionele weerbaarheid.