Onderwijs

Expertise in Onderwijs

Onderwijs is een van onze expertises. Passerel geeft opleidingen, coaching en advies aan mensen uit het onderwijs. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aan besturen, managers en docenten. In het primair, voortgezet en hoger onderwijs. In de dagelijkse praktijk blijkt dat ontwikkelingen en vernieuwingen op de verschillende niveaus in onderwijsorganisaties nauw met elkaar zijn verweven.