Onderwijs

Expertise in Onderwijs

Onderwijs is een van onze expertises. Passerel geeft opleidingen, coaching en advies aan mensen uit het onderwijs. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aan besturen, managers en docenten. In het primair, voortgezet en hoger onderwijs. In de dagelijkse praktijk blijkt dat ontwikkelingen en vernieuwingen op de verschillende niveaus in onderwijsorganisaties nauw met elkaar zijn verweven.

Executive coaching

Executive coaching

Opleidingsaanbod schoolleidersregister PO

Ben jij geregistreerd als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)‘? Dan dien je je iedere 4 jaar te herregistreren en aan te geven op welke thema’s jij je geprofessionaliseerd hebt.
Passerel biedt op onderstaande thema’s passende opleidingen voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Leidinggeven aan verandering

Leidinggeven aan verandering

Toekomst gericht onderwijs

Toekomst gericht onderwijs