Systemisch Werken

Systemisch Werken is de kern van Passerel. Passerel werkt vanuit een systemische invalshoek. Vanuit deze invalshoek zien we ieder mens als deel van het geheel. En niet als enkel op zichzelf staande mensen. Vanuit deze visie werken wij altijd.
Werken vanuit een systemische ondergrond biedt de mogelijkheid voor ontwikkeling en groei van het geheel van de organisatie in samenhang met de delen van de organisatie. Tevens kunnen we door deze systemische methode werken op zichtbare en onzichtbare lagen.

Experts in Systemisch Werken

Al onze professionals zijn systemische geschoold en hebben hun persoonlijke wetenschappelijke expertise hiermee kunnen uitbouwen en verdiepen.

  • Organisatie Opstellingen

    Bekijk jouw organisatie vanuit een ander perspectief.

  • Tekst?