Medisch Leiderschap

Medisch Leiderschap

Medisch Leiderschap

Een regelmatig gehoorde uitspraak is “dokters in the lead”

Wat betekent deze uitspraak dan in de dagelijkse werken voor medici? Zij zijn een belangrijke vertegenwoordiger van de medische discipline en zijn zij bij veel besluiten in de verpleging en zorg betrokken.

Hoe neem je dan de leiding en waarover? Wat is daarin binnen de instelling als geheel wel maar ook niet de verantwoordelijkheid van de arts?

Veel artsen ervaren toenemende druk van regelingen en administratie en/of zorg over keuzes die in een organisatie gemaakt worden. Medisch Leiderschap kan uw effectiviteit in uw werkveld , dat steeds complexer is , vergroten en het zorglandschap van nu en de toekomst positief beïnvloeden.

 

“Medisch Leiderschap is regie voeren in wederzijdse afhankelijkheid met alle betrokkenen”

 

Een verhaal: “ Medisch Leiderschap; de arts als regisseur, in wederzijdse afhankelijkheid ”

Mevrouw Jansen (patiënt) was erop aangewezen om te bevallen in het ziekenhuis. Eerste zwangerschap, en dus ook eerste bevalling. Vanwege een zwangerschapsvergiftiging aan het einde van de zwangerschap werd besloten om de bevalling op te wekken.
Een grote omschakeling in een zwangerschap welke tot op dat punt vlekkeloos verliep. In aanloop naar de bevalling toe was de mogelijkheid geboden aan de patiënt om een bevallingsplan op te stellen. Een bevallingsplan is vooral bedoeld als communicatiemiddel tussen jou, je partner en de verloskundig hulpverlener/arts tijdens de bevalling.

Je kunt er wensen, ideeën, verwachtingen en hoe je graag wil dat er met je wordt omgegaan tijdens de bevalling in kwijt. Het helpt je ook in je voorbereiding op de bevalling.

Eenmaal in het ziekenhuis werd het mevrouw Jansen al snel duidelijk dat er veel stond te gebeuren. Infusen, katheter, nog meer infusen, pilletjes, iedere keer weer wat nieuws. Wat hierbij mevrouw Jansen, als patiënt, enorm heeft geholpen is dat waar de arts de regie hield over de medische kant van de bevalling, gaf hij ruimte aan mevrouw Lut om informatie te geven over hoe ze zich voelde en wat ze nodig had om zich goed en sterk te blijven voelen. En daarbij ook te laten zien hiernaar te handelen.
Dit maakte dat er een samenwerking mogelijk was tussen arts en patiënt. De patiënt vertrouwde de arts, en de arts vertrouwde de patiënt. De arts liet in gedrag en houding zien het proces rondom de bevalling te bewaken. Ze waren wederzijds afhankelijk van elkaar en deze combinatie maakte dat mevrouw Jansen het als zeer prettig heeft ervaren.

Drie stellingen :

  1. Vertrouwen is een belangrijke basis voor werken in wederzijdse afhankelijkheid.
  2. Medisch Leiderschap wordt zichtbaar via houding en gedrag en niet via medische kennis.
  3. Leiderschap in wederzijdse afhankelijkheid vraagt in ieder contact je 1 seconde voorstelt dat jij die ander bent . In deze ‘split second’ zal het ondersteunen in jezelf openstellen voor werken wederzijds afhankelijkheid van binnen uit.

Verbindt deze stellingen eens aan u persoonlijk, uw team of organisatie. Welke dialoog kunt u voeren? Welke vragen m.b.t uw medisch leiderschap in deze realiseert u zich?

Vanuit onze organisatie hebben wij ruime ervaring met betrekking tot medisch leiderschap in leiderschap in onder andere zorginstellingen. Wilt u eens van gedachten wisselen met ons hierover? Neem dan contact met ons op.
Benieuwd naar wat wij zeggen over medisch leiderschap? Lees dan hier verder.