Medisch Leiderschap

Laat jij medisch leiderschap zien voor complexe vraagstukken in de gezondheidszorg nu en gericht op de toekomst?

Medisch Leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij. Wil jij jouw vermogen om de gezondheidszorg te verbeteren ontwikkelen? Volg de leergang Medisch Leiderschap en:

 • Groei in je persoonlijk leiderschap als medicus
 • Leer effectief communiceren met de raad van bestuur en andere beleidsmakers
 • Ontwikkelen van medisch leiderschap vanuit visie en in aansluiting op gezondheidszorg van de toekomst
medisch leiderschap passerel opleiding

De dagelijkse uitdagingen van een medisch specialist

Het medische vak wordt steeds complexer. Als medicus bestaat je werk allang niet meer alleen uit het medisch inhoudelijk werken, in contact met een patiënt. Je moet dagelijks integraal samenwerken met andere disciplines en de organisatie als geheel. Organisaties die steeds blijven veranderen – van binnenuit, onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.

In de gezondheidszorg worden medici geconfronteerd met beleidsmatige beslissingen en niet zelden lijken die in tegenspraak te zijn met het ideaalbeeld van het leveren van de best mogelijke medische zorg. Om te kunnen acteren in dit spanningsveld en toekomstige ontwikkelingen mee te kunnen veranderen heb je competenties en vaardigheden nodig voorbij medische inhoudelijke kennis en kunde. Deze competenties en vaardigheden ontwikkel je tijdens de leergang Medisch Leiderschap.

Ontdek en ontwikkel jouw medisch leiderschap

Passerel geeft opleidingen, coaching en advies aan in onder andere gezondheidszorg. Dat doen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Directies, leidinggevenden en mensen met de handen aan het bed erkennen de expertise en langjarige ervaring van Passerel. Met de leergang Medisch Leiderschap van Passerel groeien medici in hun strategisch en bestuurlijk leiderschap.

Ja dat wil ik!

 • In leiderschap ben je verbonden met de bedoeling van jezelf, de organisatie en de samenleving
 • Je communiceert vanuit de juiste context en kunt schakelen tussen de verschillende niveaus
 • Als medisch leider in wederzijdse afhankelijkheid leren werken met andere disciplines en regionaal
 • Je bent in staat je persoonlijk perspectief ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijk belang
 • In medisch leiderschap werk je procesgericht met de blik op de toekomst

Raamwerk Medisch Leiderschap (RML)

Het Platform Medisch Leiderschap en de universiteit van Twente hebben een Raamwerk Medisch Leiderschap (RML) 1.0 ontwikkeld. In aansluiting op het nieuwe CanMeds model waarin de kerncompetenties van artsen beschreven staan aan de hand van 7 rollen. In dit RML staat de volgende definitie van medisch leiderschap geformuleerd, welke tevens uitgangspunt is voor het de ontwikkeling van Medisch Leiderschap.

“Medisch Leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij.”
© 2015, Platform Medisch Leiderschap / Universiteit van Twente

Het RML bestaat uit 12 competentiedomeinen die grafisch worden weergegeven in overlappende dimensies. Passerel heeft deze opleiding Medisch Leiderschap ontwikkeld met bovenstaand model als kader voor de inhoud en de vorm ervan. Alle 12 domeinen uit het RML komen in deze opleiding aan bod, tevens in voortdurende overlap.

Daarbij aandacht voor met name de rollen van Communicator, Academicus (persoonlijke ontwikkeling/reflectie), Samenwerker en Organisator. Deze rollen krijgen integraal aandacht in de opleiding door ondersteuning vanuit de theorie en verbinding aan persoonlijke casussen uit de medische praktijk van de deelnemers.

Medisch leiderschap; van analytisch naar contextueel denken en handelen

  “Binnen onze zorgorganisatie werd nauwelijks gecommuniceerd en was de samenwerking moeizaam. Vanuit onze schuttersputjes gaven we elkaar nukkig de schuld van ongewenste ontwikkelingen. Tot we de leergang Medisch Leiderschap van Passerel volgden. Mijn vakgroep veranderde van een reactieve, boze club in een groep mensen die het gesprek aangaat en daarbij begrip heeft voor de andere partij. Mede door onze pro-actieve houding, kwamen we tot een constructieve samenwerking met de raad van bestuur.”

  - Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde

  Lia Genee Passerel

  Vanuit haar gedragswetenschappelijke achtergrond werkt Lia Genee in zorginstellingen als adviseur, coach, trainer en opleider. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van individuele professionals, teams en complete organisaties naar het gewenste resultaat. Uniek daarbij, is de integrale aanpak die Passerel hanteert.

  Een crisis vraagt om teamwork en doet appèl op gemeenschap met elkaar te zijn!

  Waarom deze leergang volgen?

  • Het leiderschap in jezelf te kennen
  • Om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de zorg voor de patiënt, de maatschappij en jij zelf
  • De organisatie waarin je werkt in zijn geheel te kunnen zien zodat je vanuit die kennis kunt handelen in je leiderschap
  • Het belang kunnen zien en ervaren van onderlinge samenwerking tussen professional, organisatie en samenleving
  • Groeien als medisch professional voorbij inhoudelijke kennis en kunde om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van zorg
  • Helderheid verkrijgen over je eigen rol als medisch professional en weten waar jouw invloed ligt
  • Weten welke plek, rol en taken je hebt in de organisatie als het om beleidskeuzes gaat
  Goede zorg begint bij het inbesteden van leiderschap. Vanuit persoonlijk en professioneel leiderschap samenwerken voor de beste (preventieve) zorg'

  Deze leergang is voor jou wanneer je….

  • (huis) arts, arts binnen een zorginstelling of een (academische) ziekenhuis bent
  • bereid bent om buiten de bekende paden te kijken en lopen
  • wilt leren hoe je als arts de leiding neemt
  • onderdeel wilt zijn van de ontwikkeling van de zorg
  • HBO/WO geschoold bent

  Over Passerel

  Zorg op maat is een actueel thema in de gezondheidszorg. Passerel biedt maatwerktrajecten en deze leergang om het proces naar deze manier van werken optimaal te begeleiden en helpen ontwikkelen.

  Praktijkgericht | Hoe doe je dat eigenlijk, zorg op maat leveren?

  Betrokken | Opleidingen, coaching en advies die aansluiten bij de persoonlijke beleving van mensen, vanuit de visie dat verandering altijd begint op  persoonlijk niveau.

  Verbindend | Ontwikkelen en leren in de verschillende contexten en de verbinding hiertussen.

  Investering

  11 opleidingsdagen

  5 modules van 2 dagen en 1 presentatiedag.

  € 5.775,- Exclusief verblijfskosten
  Passerel is vrijgesteld van BTW.
  Bijaanvang van de opleiding ontvang je een lijst van literatuur die geadviseerd wordt te lezen tijdens de opleiding.

  Studie inzet

  90 contact uren (opleiding en intervisie)
  206 studie uren
  40 opdracht uren

  Opleidingsdagen

  Neem contact met ons op bij interesse

  Bonus

  Deze opleiding is geaccrediteerd met 40 PE nascholingspunten bij het volbrengen van deze opleiding.

  Maatwerk traject

  Deze leergang kan ook als maatwerk programma aangeboden en gevolgd worden op organisatieniveau.
  Alle medisch specialisten, van een organisatie, kunnen in deze leergang in hun gezamenlijke context leren en ontwikkelen. We gaan graag in gesprek over de passende mogelijkheden.