Cultuur Ontwikkeling

Geschreven en ongeschreven gedragsnormen in jouw organisatie

Er is zoiets als een organisatiecultuur. Als we de term organisatiecultuur gebruiken ontstaan er allerlei gedachten. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?

Het netwerk van gedragsnormen, of simpeler gezegd de talloze geschreven en ongeschreven regels in het bedrijf die aangeven welk gedrag er van iemand verwacht wordt. Tevens welk gedrag aangemoedigd en beloond wordt.

Wanneer iemand van deze normen afwijkt, geeft de cultuur aan waarop men aangesproken dient te worden. Tevens geeft de cultuur op welke wijze dat dan zal geschieden.

Hoe kun je deze gedragsnormen herkennen? Het zoeken naar signalen die mensen elkaar geven in de zin van. ”Zo doen we dat nu eenmaal hier”.

Cultuur Ontwikkeling en bewustwording

Culturen zijn vooral beïnvloedbaar door bewustwording te ontwikkelen over wat er zich afspeelt en minder door acties om allerlei zaken te veranderen. Elke vooral ongewenste verandering is een voedingsbodem tot een allergische reactie. Het in de gaten houden wat er zich in de organisatie afspeelt is de belangrijkste opgave voor elke betrokkene die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van zijn of haar organisatie. Het kan betekenen voor vooral leidinggevenden, dat ze zich soms alleen voelen en zich niet gehoord voelen door de organisatie, het succes van cultuurontwikkeling is daarom erg afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevenden vooral op het tactisch niveau binnen de organisatie. Er is een duidelijk verband tussen ontwikkeling van de leidinggevenden en de ontwikkeling van de bedrijfscultuur.

Uiteindelijk is het bewustzijn van de leider, dat bepaalt hoe ver een organisatie zich kan ontwikkelen. Zijn blinde vlekken zijn de blinde vlekken van de organisatie, zijn grenzen zijn de grenzen van de organisatie.

Het is dus van belang, dat vooral aan het tactische niveau wordt uitgelegd welke voordelen aan deze cultuur ontwikkeling kleven.

Anders gezegd van welke cultuuruitingen (zeg lastig gedrag) is men na een proces van cultuurontwikkeling verlost.

Ondersteuning en coaching vanuit het strategische niveau naar het tactische niveau is een vereiste.

Blockquote text
Organisatie opstellingen

Organisatie opstellingen

Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Interesse in een eerste kennismaking om te onderzoeken wat we voor jouw organisatie kunnen  betekenen?