Eigenaarschap en veerkracht

Met vakmanschap, waardigheid en trots

Eigenaarschap nemen als mens en in je vak vraagt om zelfvertrouwen. Wanneer we op ons zelf vertrouwen is het eenvoudiger om eigenaar te zijn van je handelen en pro-actief te zijn. Je bent dan in staat je cirkel van invloed te vergroten. Onder spanning en stressvolle periodes ervaren we in de toenemende spanning, dat onze invloedsfeer zich verkleint en de cirkel van invloed in beleving verkleind wordt. In ons handelen zorgt dat voor toename in re-actief gedrag en minder eigenaarschap en eigenwaarde.

In de training zal gewerkt worden aan pro-activiteit en het aspect van vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, in de relatie en de organisatie. Dit om  zelf verantwoordelijkheid en eigenwaarde positief te beïnvloeden. In de training wordt, naast het operationeel maken van gedragsvormen, aandacht besteed aan het vergroten van de mentale weerbaarheid. Het kennen en gebruiken van je eigen mentale kracht en daarop kunnen vertrouwen verkleint de kwetsbaarheid. Aandacht voor  leidinggevenden wat betreft kennis vergroten over omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. In hun rol als bieder van sociale steun en structureel begeleiden van de implementatie en borging op de werkvloer inhoud bieden om dit in hun werkzaamheden te verankeren.

Met veerkracht grenzen kunnen aangeven
'Ontmasker jezelf'. Een week sabbatical.

'Ontmasker jezelf'. Een week sabbatical.

Executive coaching

Executive coaching

De training

In de training wordt, naast het operationeel maken van gedragsvormen, aandacht besteed aan het vergroten van de mentale en emotionele veerkracht. Door het uitbreiden van je kennis en het gebruiken van je mentale en emotionele veerkracht in je vak na oefening met eigen casuïstiek. Dit vergroot je zelfvertrouwen, verkleint ervaren kwetsbaarheid. Als professional heb je hernieuwde veerkracht en je hebt eigenaarschap in je professionele handelen.

Data
Leerdoelen

Kennis van soorten grensoverschrijdend gedrag.

Ervaren van jouw persoonlijke reacties (eigenaarschap) bij grensoverschrijdend gedrag.

Waarnemen en bewust worden van je persoonlijke strategie.

Vergroten van je eigenaarschap en veerkracht door oefening met acteur.

Duur van de training

2 dagen 09.00-17.00 uur

Doelgroep

Alle professionals in onderwijs, zorg en overheid die middels mentale en emotionele weerbaarheid ontwikkeling hun eigenaarschap en veerkracht willen vergroten. Dit in dienst van hun vakmanschap.

Groepsgrootte

8 tot max. 12 deelnemers

Ook aan te vragen als in company training

Investering

€ 1.295,– excl. verblijfskosten en materiaal

Ook aan te vragen als incompany training

Neem contact met ons op bij interesse of de wens voor meer informatie

    Ik weet voortaan beter wat te doen bij ontoelaatbaar gedrag.