Organisatie Opstellingen

Organisatie opstellingen

Organisatie Opstellingen

Je hebt op een plek in de organisatie mogelijkheden en beperkingen, die verbonden zijn met een groter geheel. De organisatie als systeem bestaat uit veel onderdelen: de medewerkers, de klanten, de producten en diensten, het doel, het geweten en nog meer. De organisatie als systeem is in het totaal veel meer dan de som der delen en heeft daarmee ook andere eigenschappen. De dynamieken van de organisatie als geheel staan los van de mensen die er op dat moment werken. Hoe ga je hier in een organisatie mee om?

Wanneer je een organisatie voor de eerste keer binnen wandelt kun je onmiddellijk gewaar worden welke dynamieken er zijn in de organisatie.Is de deur open of dicht, word je verwelkomt, krijg je wel/niet een pasje, krijg je koffie aangereikt, of wordt gewezen waar de koffie staat, zijn er veel procedures en regels, etcetera. De organisatie heeft een structuur, vorm gegeven in het organogram en geeft daarmee inzicht in ordening van posities binnen de organisatie.

Een organisatie kan jaren bestaan, terwijl de mensen, die er werken een periode kunnen blijven. In die periode functioneren ze als medewerker, als representant in een systeemopstelling. In hun functie nemen ze positie in en hebben met de systeemdynamiek van deze plek te maken, waarbij ze bovendien ook hun persoonlijke dynamiek mee nemen. Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, blijft de plek in het systeem bestaan. Dat betekent, dat een ieder die deze plek inneemt in de organisatie, een speelveld heeft dat slechts een bepaalde bandbreedte en een bepaalde ruimte heeft om te bewegen.

Je hebt dus op een plek in de organisatie mogelijkheden en beperkingen, die verbonden zijn met een groter geheel. De organisatie als systeem bestaat uit veel onderdelen: de medewerkers, de klanten, de producten en diensten, het doel, het geweten en nog meer. De organisatie als systeem is in het totaal veel meer dan de som der delen en heeft daarmee ook andere eigenschappen. De dynamieken van de organisatie als geheel staan los van de mensen die er op dat moment werken.

Het gaat in een organisatie, om de dynamiek tussen de elementen en de onderlinge verhoudingen daar tussen. Deze dynamiek is van invloed op het gedrag van de mensen die er werken. Deze dynamieken zijn niet zo maar rechtstreeks te zien. De effecten van de bestaande dynamieken in de organisatie echter wel, zowel de positieve als de negatieve.

Organisatie Opstellingen en een gezonde organisatie

In een gezonde organisatie is het belangrijk dat aan de basisprincipes is voldaan:

  • Er is een goede ordening van de posities.
  • In de uitwisseling is balans in geven en nemen.
  • Iedereen in de organisatie heeft evenveel recht op een plek.

Met behulp van systemisch kijken en interveniëren (o.a opstellingen) kunnen we de niet zichtbare systeem dynamieken zichtbaar maken en zien waar de volgende beweging gemaakt dient te worden, om de systeemdynamiek positiever en gezond te laten worden.

Adviesgesprek over Organisatie Opstellingen?

Neem contact op met Lia Genee op telefoonnummer 06-222489489 en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan over Organisatie Opstellingen.