Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap 
De transformationele leider in jou

Je gaat van binnenuit jouw leiderschap ontwikkelen
Je vergroot je kijk op jouw persoonlijk leiderschap
Je verkrijgt kennis en inzicht over jouw persoonlijke patronen in leiderschap
Je krijgt inzicht in het verschil tussen veranderen en transformeren
Je leert te reflecteren op jouw persoonlijk paradigma en maakt kennis met andere paradigma’s

Passerel organiseert deze opleiding in Nederland en in Egypte
De opleiding in Egypte biedt een internationale context, als extra dimensie in leren. Onderscheiden en zien van verbanden in leiderschap in verschillende culturele contexten.  De ervaring leert dat de internationale component een verdiepend leermiddel is, in deze opleiding. Als leider op onbekende en onbegane wegen, buiten je directe comfort zone leren.

Onze opleiding laat je patronen en dynamieken in je leiderschap en organisatie herkennen en hoe deze te vernieuwen. Je leert kijken vanuit meerdere perspectieven en komt tot paradigma verschuivingen.Leiders transformeren in leiders die de organisatie leiden vanuit synchroniciteit van hoofd en hart.

DEZE OPLEIDINGEN GEVEN EEN HERREGISTRATIE VOOR SCHOOLLEIDERS PO
'Ontmasker jezelf'. Een week sabbatical

'Ontmasker jezelf'. Een week sabbatical

Professioneel leiderschap

Professioneel leiderschap

‘Reis van de held’

In ‘de reis van de held’ gaat het over jij zelf als leider. Je verkrijgt kennis en inzicht over jouw persoonlijke patronen in leiderschap en krijgt inzicht in het verschil tussen veranderen en transformeren. Je leert te reflecteren op jouw persoonlijk paradigma en maakt kennis met andere paradigma’s.

‘De hardvochtige empathicus’

In het programma van ‘de hardvochtige empathicus’ ontwikkel je jouw persoonlijk leiderschap verder in relatie tot je organisatie. Je werkt vanuit verschillende stijlen en verkrijgt kennis en inzicht. Je bent in staat tot toepassing van de “harde” en “empathische “ kant van leiderschap in onderlinge balans. Als laatste geef je leiding in het geheel van de organisatie en denkt en handelt cyclisch en synchroon.

‘De strijder van het licht’

In de week van ‘de strijder van het licht’ gaat het over jezelf als leider. Je verkrijgt kennis en inzicht over jouw persoonlijke patronen in leiderschap. En inzicht in het verschil tussen veranderen en transformeren. Je leert te reflecteren op jouw persoonlijk paradigma en maakt kennis met andere paradigma’s.

Leerdoelen

Je bent in staat het verschil tussen veranderen en transformeren aan te geven; Je hebt kennis van functionele en disfunctionele patronen in jouw leiderschap.

Je hebt kennis van en kunt jouw inzet benoemen m.b.t. jouw kwaliteiten en valkuilen bij ervaren weerstand. Dit t.a.v. persoonlijk leiderschap.

Je hebt een visie op leiderschap en weet dit te koppelen aan jouw persoonlijk leiderschap. Je kunt de samenhang aangeven met opgedane kennis en inzicht over aspecten van vertrouwen in relatie tot persoonlijke ontwikkeling in leiderschap.

Je bent in staat jouw visie op leiderschap te koppelen aan de omgevingsaspecten. Hierbij toon je een samenhang aan tussen motieven, gewetens en bekwaamheden.

Je bent in staat die leiderschapsstrategie te kiezen die bevorderend is voor het samenwerken, leren en onderzoeken.

Je creëert een perspectief op jouw leiderschapsrol in de nabije toekomst.

Je beoordeelt zelf in hoeverre de opgedane kennis en toepassing van empowerment u in jouw leiderschapsrol heeft versterkt.

Je borgt het geleerde in een eindscriptie en presentatie, waarbij je wetenschappelijke kennis en relevante literatuur toepast bij het werken aan alle eerder genoemde doelen.

Leerdoelen

Je kent jouw eigen leiderschapsstijl in relatie tot het huidige paradigma van je organisatie. Je kunt het gewenste paradigma voor jouw toekomstige leiderschapsstijl aangeven. Dit aan de hand van de veranderingscyclus en empowerment.

Eerste fase: eigenheid en ruggengraat in leiderschap bereikt. Tweede fase: het verwerven van meer rijpheid, meer dienend leiderschap kunnen toepassen.

Je hebt inzicht in verschillende leiderschapsstijlen, je kunt deze strategisch vertalen naar samenwerken, leren en onderzoek. Je kunt hiermee de opwaartse beweging van jouw organisatie stimuleren en kent je eigen sturingsmechanismen hierbij. Je kunt de paradoxen (M. van Doorn) hanteren en vertalen naar jouw leiderschapsrol.

Je bent in staat de variabelen te beoordelen die noodzakelijk zijn voor het succesvol leidinggeven aan het team, in relatie tot de omgeving. Dit vanuit de visie en missie van de organisatie. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Je creëert een veranderend perspectief op jouw leiderschapsrol (hardvochtig en empathisch) voor de nabije toekomst.

Je ziet de samenhang tussen de verschillende veranderingen die gaande zijn; zowel persoonlijk, professioneel als binnen de organisatie. Je bent in staat uit het lineaire denken te komen en een verandering tegelijkertijd in het geheel van de organisatie te leiden (synchroniciteit en leiderschap op proces).

Je toont de toepassing van het geleerde aan in een presentatie en eindscriptie, waarbij je wetenschappelijke kennis en relevante literatuur toepast bij het werken aan alle eerder genoemde doelen.

Leerdoelen

Je toont aan dat je als leider jouw organisatie van binnenuit (vanuit principes en drijfveren) kunt leiden, waarbij de visie & missie en morele en maatschappelijke waarden centraal staan.

Je past moreel leiderschap toe in jouw organisatie bij de invoering van een verandering. Je anticipeert met jouw visie op inzichten van anderen, binnen en buiten de organisatie. Hierbij kijk je vanuit jouw eigen leiderschapsstijl naar buiten, naar de organisatie en daarbuiten.

Je schetst een eigen strategie t.a.v. de verandering en groei in leiderschapsstijl. Je neemt hierin omgevingsinvloeden mee en geeft het effect hiervan aan op jouw strategie en leiderschapsstijl. Je beoordeelt jezelf aan de hand van de niveaus van morele ontwikkeling van Kohlberg.

Je legt verbanden tussen jouw eigen transformatie tot moreel leider en de verschillende lagen in de organisatie. Je creëert samen met het team hulpbronnen die ingezet kunnen worden t.b.v. een transformatie in de eigen organisatie en de maatschappij.

Je toont aan welke aanpassingen nodig zijn bij jezelf en binnen de organisatie om tot moreel leiderschap te komen. Hier neem je de verschillende lagen binnen de organisatie in mee.

Je creëert in gezamenlijkheid met het team de leidende principes van de organisatie en vertaalt deze in concrete attitudes en gedragsafspraken t.a.v. jouw eigen rol en die van de teamleden. Aantonen van toepassing van synchroniciteit en integraliteit op bestuurlijk en maatschappelijk niveau.

Je koppelt het inzicht in moreel leiderschap aan wetenschappelijke kennis en relevante literatuur.

Data
Internationaal

Op aanvraag

Nationaal

Op aanvraag

Locatie

Passerel organiseert deze opleiding in Nederland en in Egypte

Niveau

Deze opleiding vraagt een aanvangsniveau HBO/WO.

De opleiding zelf betreft ook niveau HBO/WO.

Investering

€ 5775-  Inclusief reis en all inlcusive verblijfkosten, eventuele sprekers en praktijk excursies.

Excl. annuleringsverzekering en reisverzekering.

Passerel BV is vrijgesteld van BTW

Voor wie?

Managers, Directie en Bestuurders
in onderwijs-, zorg- en overheidsorganisaties.

Duur opleiding

1 dag kennismaking en start van opleiding

5 Daagse opleiding met aan een gesloten dagen. Je verblijft deze opleiding met de groep gedurende de hele week op 1 locatie.

1 dag groeps supervisie
1 dag eindpresentatie en ronde tafel dialogen en certificering

Totaal van 8 opleidingsdagen

Studie inzet

Contact: 90 uur
Literatuur: 206 uur
Intervisie en eindopdracht: 40 uur

Van start tot einde

Bij aanvang van de opleiding maken wij met je kennis door een persoonlijke intake. We bespreken je leervraag en bepalen of je dit thema op niveau 1, 2 of 3 kunt gaan volgen. Dit thema sluit je af met een eindopdracht waarin wij toetsen op kennis & inzicht, toepassing, oordeelsvorming, leervaardigheden en communicatie. Na een positieve afronding ontvang je een certificaat.
*Voor schoolleiders PO: Na positieve toetsing heb je jouw herregistratie op dit thema voor het schoolleidersregister PO binnen.

    Herregistratie schoolleiders PO

    Herregistratie schoolleiders PO