Transformationeel Leiderschap

Medisch Leiderschap_315x210

In deze opleiding staat de groei tot transformationeel leider centraal. De ontwikkeling van leiderschap is vormgegeven in drie fasen, die zeven niveaus van persoonlijke en professionele groei omvatten. De opleiding vertrekt vanuit het gedachtegoed van Joseph Campbell en het systemische denken van Bert Hellinger.
De opleiding is te volgen op persoonlijk leiderschap en professioneel leiderschap. Middels een intakegesprek gaan we samen vaststellen welke insteek het beste bij u past.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Professioneel leiderschap

Professioneel leiderschap