Medisch Leiderschap

Raamwerk Medisch Leiderschap (RML)

Het Platform Medisch Leiderschap en de universiteit van Twente hebben een Raamwerk Medisch Leiderschap (RML) 1.0 ontwikkeld. In aansluiting op het nieuwe CanMeds model waarin de kerncompetenties van artsen beschreven staan aan de hand van 7 rollen. In dit RML staat de volgende definitie van medisch leiderschap geformuleerd, welke tevens uitgangspunt is voor het de ontwikkeling van Medisch Leiderschap.

“Medisch Leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij.”
© 2015, Platform Medisch Leiderschap / Universiteit van Twente

Het RML bestaat uit 12 competentiedomeinen die grafisch worden weergegeven in overlappende dimensies. Passerel heeft deze opleiding Medisch Leiderschap ontwikkeld met bovenstaand model als kader voor de inhoud en de vorm ervan. Alle 12 domeinen uit het RML komen in deze opleiding aan bod, tevens in voortdurende overlap.

Daarbij aandacht voor met name de rollen van Communicator, Academicus (persoonlijke ontwikkeling/reflectie), Samenwerker en Organisator. Deze rollen krijgen integraal aandacht in de opleiding door ondersteuning vanuit de theorie en verbinding aan persoonlijke casussen uit de medische praktijk van de deelnemers.

Eigenaarschap en veerkracht

Eigenaarschap en veerkracht

Management & Development Traject

Management & Development Traject

Casus 1

Door krimp moet n locatie sluiten en wordt een afdeling dementerende ouderen verhuisd naar een andere locatie. Wat is dan de positie van de arts in het hele proces? En wat is leidend de financiën, de logistieke afdeling? Wie moet met wie communiceren?

Casus 2

Ik heb in mijn organisatie te maken gehad met onder inspectie toezicht staan. In het rapport ook verbeter punten voor het team medici met name verbeteren in de administratie van medische informatie van de patiënten. In de knoop komen met het organiseren van de verhouding tussen contacturen en proces bewaking zoals administratie en multidisciplinaire afstemming om de patiënt vraag heen. Is de medicus leidend of is de organisatie leidend? Dus wat is mijn positie en rol op dat moment?

Casus 3

Wat is de positie met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden van een medicus bij beleidskeuzes van een organisatie.
En wat is de positie als samenwerker in de zorg? Dit is immers niet hetzelfde als leidinggevende zijn van de medewerker in de zorg of verpleging.

Bovenstaande casussen zijn een voorbeeld van de impact van toegenomen complexiteit in het medische vak. Ook medici krijgen in de uitoefening van hun vak, zowel intern als extern, te maken met complexe processen van organisatie ontwikkeling; van binnen uit en onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Als medicus bestaat je werk niet alleen meer uit het medisch inhoudelijk werken, in contact met een patiënt. Steeds duidelijker is hoe belangrijk het is om in gezamenlijkheid en onderlinge afstemming, medisch leiderschap te tonen in het gehele proces rond het medische vraagstuk van de patiënt.

In de dynamiek van de zorg maatschappelijk gezien, gecombineerd met de complexiteit van processen in de organisatie, heeft ook de medische discipline en individuele medicus  dagelijks te maken met integrale samenwerking met andere disciplines en de organisatie als geheel. Tevens daarbij ook de relatie en uitwisseling met de maatschappelijke context. Daarmee wordt een appėl gedaan op competenties en vaardigheden, voorbij medisch inhoudelijke kennis en kunde.

2015 Platform Medisch Leiderschap/Universiteit Twente

De opleiding

De opbouw van de opleiding is modulair met dag 1 vanuit persoonlijk leiderschap en dag 2 in de context van de organisatie en de maatschappij. Waarbij iedere module zijn eigen hoofdthema heeft.

Duur opleiding

Persoonlijk intake gesprek
6 modules allen van 2 dagen
De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie
op de laatste module dag.

Voor wie?

Voor iedere leider, manager, bestuurder in de zorg.

Niveau

Deze opleiding vraagt een aanvangsniveau HBO/WO.

De opleiding zelf betreft ook niveau HBO/WO.

PE punten

Deze opleiding van Passerel BV is geaccrediteerd met 40 PE nascholingspunten bij het volbrengen van deze opleiding.
De accreditatie is via ABAN ( Accreditatie Bureau Algemene Nascholingen) van het KNMG.

Locatie

Hermonde in Bennekom. Kijk hier voor een indruk.

Voor (huis) artsen, artsen binnen zorginstellingen of in (academische) ziekenhuizen

40 PE punten

Leren hoe je als arts de leiding neemt!

Je hebt minimaal een HBO opleiding

Modules

Module 1: Wie ben ik? Wie is mijn organisatie?

Module 2: Persoonlijk Leiderschap: Overwinningen op jezelf.

Module 3: Overwinningen op de organisatie en de maatschappij.

Module 4: Medisch Leiderschap en haar verschillende rollen.

Module 5: Medisch Leiderschap bij innovatieprocessen: kwaliteit, resultaatgericht en wederzijds afhankelijk.

Module 6: Zelf reflectie op Medisch Leiderschap, Samenwerkend Leiden en Invloed Uitoefenen.

Alle opleidingsdagen werk je aan attitudes, kennis en vaardigheden die je inzet bij jouw Medisch Leiderschap. Je werkt en leert procesmatig. De theorie en literatuur zijn hierbij ondersteunend.

Investering

€ 4.875,- inclusief koffie, thee en lunch. Passerel is vrijgesteld van BTW.

Data
Module 1      13 en 14 september 2018
Module 2       8 en 9 oktober 2018
Module 3       15 en 16 november 2018
Module 4     10 en 11 december 2018
Module 5     17 en 18 januari 2019
Module 6     11 en 12 maart 2019

Opleiding is ook als in company aan te vragen. Neem contact op voor een vrijblijvend voorstel.

Laat het ons weten als je interesse hebt in de opleiding. Of stel ons een vraag!