Medisch Leiderschap

Jouw Medisch Leiderschap

Een regelmatig gehoorde uitspraak is “dokters in the lead!
Maar wat betekent deze uitspraak eigenlijk in het dagelijkse werk voor medici in de zorg? Als arts ben je namelijk een belangrijke vertegenwoordiger van de medische discipline en bij veel besluiten in de zorg betrokken.

Helderheid over de betekenis van de uitspraak is van belang. Voor jezelf, de samenwerking met de zorginstelling, de vakgroep, de andere disciplines en om te beginnen je patiënt en zijn eventuele familieleden. Helderheid over ‘Hoe je dan leiding neemt en waarover?’ is evenzo belangrijk. Net zoals wat binnen de instelling waar je werkt als geheel wel of niet de verantwoordelijkheid van je is als arts?

Helderheid over de betekenis van de uitspraak is van belang. Voor jezelf, de samenwerking met de zorginstelling, de vakgroep, de andere disciplines en om te beginnen je patiënt en zijn eventuele familieleden. Helderheid over ‘Hoe je dan leiding neemt en waarover?’ is evenzo belangrijk. Net zoals wat binnen de instelling waar je werkt als geheel wel of niet de verantwoordelijkheid van je is als arts?

Raamwerk Medisch Leiderschap (RML)

Het Platform Medisch Leiderschap en de universiteit van Twente hebben een Raamwerk Medisch Leiderschap (RML) 1.0 ontwikkeld. In aansluiting op het nieuwe CanMeds model waarin de kerncompetenties van artsen beschreven staan aan de hand van 7 rollen. In dit RML staat de volgende definitie van medisch leiderschap geformuleerd, welke tevens uitgangspunt is voor het de ontwikkeling van Medisch Leiderschap.

“Medisch Leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij.”
© 2015, Platform Medisch Leiderschap / Universiteit van Twente

Het RML bestaat uit 12 competentiedomeinen die grafisch worden weergegeven in overlappende dimensies. Passerel heeft deze opleiding Medisch Leiderschap ontwikkeld met bovenstaand model als kader voor de inhoud en de vorm ervan. Alle 12 domeinen uit het RML komen in deze opleiding aan bod, tevens in voortdurende overlap.

De training

Deze opleiding bestaat uit een persoonlijke intake en 6 blokken van 2 dagen met een terugkomdag. Je sluit af met een presentatie over een eigen case waarin je jouw Medisch Leiderschap in de praktijk laat zien.  In ieder blok sta jij als arts centraal ofwel gaat het over jouw Persoonlijk Leiderschap. En daarna volgt de koppeling hiervan met en in de organisatie en/of maatschappij.

Duur van de training

6 modules allen van 2 dagen

Verdeeld over 3 keer 4 dagen

Doelgroep

Tekst.

PE Punten

Deze opleiding van Passerel BV is geaccrediteerd met 40 PE nascholingspunten bij het volbrengen van deze opleiding.
De accreditatie is via ABAN ( Accreditatie Bureau Algemene Nascholingen) van het KNMG.

Locatie

Hermonde in Bennekom. Kijk hier voor een indruk.

Voor (huis) artsen, artsen binnen zorginstellingen of in (academische) ziekenhuizen

40 PE punten

Leren hoe je als arts de leiding neemt!

Je hebt minimaal een HBO opleiding

Modules

Module 1: Wie ben ik? Wie is mijn organisatie?

Module 2: Persoonlijk Leiderschap: Overwinningen op jezelf.

Module 3: Overwinningen op de organisatie en de maatschappij.

Module 4: Medisch Leiderschap en haar verschillende rollen.

Module 5: Medisch Leiderschap bij innovatieprocessen: kwaliteit, resultaatgericht en wederzijds afhankelijk.

Module 6: Zelf reflectie op Medisch Leiderschap, Samenwerkend Leiden en Invloed Uitoefenen.

Alle opleidingsdagen werk je aan attitudes, kennis en vaardigheden die je inzet bij jouw Medisch Leiderschap. Je werkt en leert procesmatig. De theorie en literatuur zijn hierbij ondersteunend.

Prijs

€ 4.875,- inclusief koffie, thee en lunch. Passerel is vrijgesteld van BTW.

Data

Vraag naar onze nieuwe data in 2018.
Opleiding is ook als in company aan te vragen.

Aanmelden

Ja, ik meld me aan

Medisch Leiderschap gebaseerd op het RML Raamwerk.
Als eerste op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!