Toekomstgericht onderwijs

Dit is voor schoolleiders van po en vo die out of the box durven te denken en visionair kunnen en willen kijken naar het onderwijs van de toekomst. Wil je als schoolleider leren vanuit deze blik integraal en cyclisch te leiden? Je kennis verdiepen? Jouw organisatie en het onderwijs vorm en inhoud geven in de context van een gemeenschap (kind, school en maatschappij) en toekomst gericht bezig zijn? Dan past dit precies bij jou.

In een scholingsweek waarin het thema “bouwen aan een morele gemeenschap” centraal staat, leer je als schoolleider jouw organisatie te leiden vanuit de blik op de toekomst.

Passerel organiseert deze opleiding in Nederland en in Egypte
De opleiding in Egypte biedt een internationale context, als extra dimensie in leren. Onderscheiden en zien van verbanden in leiderschap in verschillende culturele contexten.  De ervaring leert dat de internationale component een verdiepend leermiddel is, in deze opleiding. Als leider op onbekende en onbegane wegen, buiten je directe comfort zone leren.

Onze opleiding laat je patronen en dynamieken in je leiderschap en organisatie herkennen en hoe deze te vernieuwen. Je leert kijken vanuit meerdere perspectieven en komt tot paradigma verschuivingen.Leiders transformeren in leiders die de organisatie leiden vanuit synchroniciteit van hoofd en hart.

DEZE OPLEIDINGEN GEVEN EEN HERREGISTRATIE VOOR SCHOOLLEIDERS PO
Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Leidinggeven aan verandering

Leidinggeven aan verandering

Data
INTERNATIONAAL

Bij interesse neem contact op. Maatwerk voor een team behoort ook tot de mogelijkheden
De opleidingsweek vindt plaats in Egypte de andere dagen in NL

 

NATIONAAL

Op aanvraag. Ook als organisatie aan te vragen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Locatie

Passerel organiseert deze opleiding in Nederland en Egypte

Investering

€ 5775-  Inclusief reis en all inlcusive verblijfkosten, eventuele sprekers en praktijk excursies.

Excl. annuleringsverzekering en reisverzekering.

Passerel BV is vrijgesteld van BTW

Duur opleiding

1 dag kennismaking en start van opleiding

8 Daagse opleiding met aan een gesloten dagen. Je verblijft deze opleiding met de groep gedurende de hele week op 1 locatie.

1 dag groeps supervisie
1 dag eindpresentatie en ronde tafel dialogen en certificering

Totaal van 11 opleidingsdagen

Studie inzet

Contact: 90 uur
Literatuur: 206 uur
Intervisie en eindopdracht: 40 uur

Niveau

Deze opleiding vraagt een aanvangsniveau HBO/WO.

De opleiding zelf betreft ook niveau HBO/WO.

Van start tot einde

Bij aanvang van de opleiding maken wij met je kennis door een persoonlijke intake. We bespreken je leervraag en bepalen of je dit thema kunt gaan volgen en welke richting het beste bij u aansluit. Dit thema sluit je af met een eindopdracht waarin wij toetsen op kennis & inzicht, toepassing, oordeelsvorming, leervaardigheden en communicatie. Na een positieve afronding ontvang je een certificaat.
*Voor schoolleiders PO: Na positieve toetsing heb je jouw herregistratie op dit thema voor het schoolleidersregister PO binnen.

Leerdoelen

Je toetst of de invulling van toekomstgericht onderwijs past binnen de huidige visie op leren en ontwikkeling. Je toont aan dat je weet waar je over spreekt. Hierbij neem je jouw eigen waarden en normen mee.(Van ik naar wij).

Je ontwikkelt een blik op de toekomst, waarbij men durft te verdwalen in het “land van niet weten”. Je toetst deze blik bij anderen binnen en buiten de organisatie.

Je kent de kansen en bedreigingen en de positieve en negatieve aspecten van toekomstgericht onderwijs. Je analyseert wat innoveren en risico’s nemen betekent op het snijvlak van het zichtbare en het onzichtbare in de toekomst.

Je zet een strategie uit t.a.v. een voorgenomen innovatie in de richting van toekomstgericht onderwijs. Je anticipeert hierbij op omgevingsinvloeden en kijkt naar de effecten op leerkracht en leerlingenniveau. Je beoordeelt dit aan de hand van de uitgangspunten van de ‘moral community’.

Je stemt de nieuwe ontwikkelingen af op het team met het accent op de geformuleerde uitgangspunten voor toekomstgericht onderwijs, waarbij de wederzijdse afhankelijkheid voorop staat.

Je borgt de nieuwe uitgangspunten en de morele waarden in jouw organisatie door het formuleren in gezamenlijkheid met het team van de leidende principes, die vertaald zijn in concrete attitudes en gedragsafspraken. Hierbij weet je gebruik te maken van de leercyclus.

Je koppelt alle inzichten m.b.t. toekomstgericht onderwijs steeds aan wetenschappelijke kennis en relevante literatuur.

Alles rustig nalezen?
Aanmelden of nog aanvullende informatie aanvragen? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact op!